Skicka länk till app

AirWatch Agent


4.6 ( 9696 ratings )
Näringsliv Produktivitet
Utvecklare: AirWatch, LLC
Gratis

Med appen VMware AirWatch® Agent får du enkel åtkomst till appar, e-post, Wi-Fi och mycket annat för att maximera produktiviteten. Appen är länken som it-teamet behöver för att förse åtkomst till resurser. All personlig data, inklusive personlig e-post, sms, bilder, videor, webbläsarhistorrik och telefonsamtal skyddas och delas inte vidare till it-avdelningen.

Med VMware AirWatch® Agent kan du även:

Visa enhetsinformation
Få snabb och uppdaterad information om enheters status och

Hålla kontakten med it-avdelningen
Få omedelbar åtkomst till it-supporten via telefon och e-post och snabb åtkomst till viktiga uppdateringar

Visa telekomanvändning
Säkerställ att datagränser inte överskrids på företagsägda enheter med snabb åtkomst till övervakningsfunktioner.

För mer information, besök https://whatisairwatch.com/agent.html.

OBSERVERA:
VMware AirWatch® Agent fungerar endast tillsammans med en VMware AirWatch® infrastructure. Kontakta it-avdelningen om du har några frågor.